Manifest

martes, 13 de abril de 2010Davant la precària situació en què es troba l’educació pública al nostre poble, gràcies a la ineficàcia i desinterés mostrats des de fa anys per  l’Ajuntament i la Conselleria d´Educació, MANIFESTEM:

     El dret a una educació pública de qualitat a Alboraia ha de ser una realitat.
     Els nostres alumnes necessiten un espai adequat per aprendre i gaudir.
     Sobren barracons, centres “provisionals” (que es convertixen en eterns) i col·legis públics de nova construcció amb deficiències en les seues instal·lacions.
     Hem de recuperar les aules de música, biblioteques i altres espais, els quals s’aprofiten ara per emmagatzemar els xiquets que no caben als centres.
     Volem que tots entengueu que els alumnes, els nostres fills, tenen dret a estudiar en condicions dignes.
     Tots i totes tenim dret a una formació contínua al llarg de la nostra vida.
     Recuperem el vertader esperit de l’Escola d’Adults, realitzant tots els cursos i nivells que la societat necessita: Castellà per a Estrangers, Accés a la Universitat, altres idiomes...

Per tot allò, REIVINDIQUEM:

A.        Una escola infantil pública de 0 a 3 anys al centre urbà, altra a Saplaya i l’ampliació de l’actual a La Patacona.
B.        El nou Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària al centre urbà.
C.        Un Institut d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius al centre urbà i l’ampliació de l’actual IES La Patacona.
D.        La firma del Conveni Singular entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació perquè el Centre Municipal de  “Escola d’Adults” siga realment públic i gratuït.
E.         L’acceleració dels tràmits, per part de la Conselleria d’Educació, per aconseguir l’autorització del Graduat en Educació Secundària.
F.         Manteniment i millora de totes les instal·lacions educatives públiques existents.
G.       Prestació i gratuïtat del servei de transport escolar des d´Infantil fins Batxillerat, Cicles Formatius i l’alumnat de L´Escola d’Adults.
H.        Dotar de contingut i competències al Consell Escolar Municipal.
I.          Recuperar l’ajuda econòmica a les famílies (“bono escolar”).
J.          Garantir la seguretat dels accessos als centres.

Alboraia, abril de 2010

Signem aquest manifest:                    La Plataforma per l´Educació Pública a Alboraia

ManifestDavant la precària situació en què es troba l’educació pública al nostre poble, gràcies a la ineficàcia i desinterés mostrats des de fa anys per  l’Ajuntament i la Conselleria d´Educació, MANIFESTEM:

     El dret a una educació pública de qualitat a Alboraia ha de ser una realitat.
     Els nostres alumnes necessiten un espai adequat per aprendre i gaudir.
     Sobren barracons, centres “provisionals” (que es convertixen en eterns) i col·legis públics de nova construcció amb deficiències en les seues instal·lacions.
     Hem de recuperar les aules de música, biblioteques i altres espais, els quals s’aprofiten ara per emmagatzemar els xiquets que no caben als centres.
     Volem que tots entengueu que els alumnes, els nostres fills, tenen dret a estudiar en condicions dignes.
     Tots i totes tenim dret a una formació contínua al llarg de la nostra vida.
     Recuperem el vertader esperit de l’Escola d’Adults, realitzant tots els cursos i nivells que la societat necessita: Castellà per a Estrangers, Accés a la Universitat, altres idiomes...

Per tot allò, REIVINDIQUEM:

A.        Una escola infantil pública de 0 a 3 anys al centre urbà, altra a Saplaya i l’ampliació de l’actual a La Patacona.
B.        El nou Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària al centre urbà.
C.        Un Institut d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius al centre urbà i l’ampliació de l’actual IES La Patacona.
D.        La firma del Conveni Singular entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació perquè el Centre Municipal de  “Escola d’Adults” siga realment públic i gratuït.
E.         L’acceleració dels tràmits, per part de la Conselleria d’Educació, per aconseguir l’autorització del Graduat en Educació Secundària.
F.         Manteniment i millora de totes les instal·lacions educatives públiques existents.
G.       Prestació i gratuïtat del servei de transport escolar des d´Infantil fins Batxillerat, Cicles Formatius i l’alumnat de L´Escola d’Adults.
H.        Dotar de contingut i competències al Consell Escolar Municipal.
I.          Recuperar l’ajuda econòmica a les famílies (“bono escolar”).
J.          Garantir la seguretat dels accessos als centres.

Alboraia, abril de 2010

Signem aquest manifest:                    La Plataforma per l´Educació Pública a Alboraia